Självfallet

Är det inte lägligt att så fort temperaturen droppar, vi skruvar upp värmen så slutar reaktorerna att fungera? Helt plötsligt fördubblas elpriset. Är det bara jag som tycker att det alltid tycks bli så när kylan slår till. Hur kommer det sig att vi i ett land som Sverige, med kyla ett visst antal månader om året, inte har saker som fungerar i kyla. Bussar som lägger av, reaktorer som slutar fungera, tak som inte skottas. Är det så svårt att förutspå att det kommer falla snö även denna vinter?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *